Τα μέλη

Μέλη του Συλλόγου αποτελούν φυσικά πρόσωπα με βασικό αντικείμενο εργασιών την παρασκευή, εμπορία και διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής, ειδικών τροφίμων, φυσικών καλλυντικών και άλλων φυσικών τροφίμων. Μέλος μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο με αυτό το αντικείμενο κατόπιν ομόφωνης απόφασης του ΔΣ η οποία καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών και εγκρίνεται με απλή πλειοψηφία από τη ΓΣ των μελών του ΣΕΣΔΙ, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρα.1 του Καταστατικού. Παρατίθενται παρακάτω τα λογότυπα των εταιριών του κλάδου στις οποίες απασχολούνται τα μέλη του συλλόγου.

 

DOUNI pharmacenteriso plusDoctors Formulas Doctors Formulas  Symbeeosis-Logopharmadata pg image