Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι πενταμελές και εκλέγεται με διετή θητεία.
Με τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 2017, εξελέγησαν οι παρακάτω στις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

• Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ο Γεώργιος Κωτσιόπουλος, ISO PLUS
• Αντιπρόεδρος ο Σπυρίδων Τερζόπουλος, PHARMACENTER
• Γενικός Γραμματέας ο Γεώργιος Σαλαμούρας, GREEN IMPORT
• Ταμίας η Ελένη Αθανασοπούλου, DOUNI
• Μέλος η Έρση Κλιμεντίδου, POWER HEALTH
•Δ/ντρια Κανονιστικών Θεμάτων Μαγδαλήνη Σελανικλή

Το Καταστατικό του ΣΕΣΔΙ

Κατεβάστε το καταστατικό