Συμμετοχή σε διεθνείς οργανώσεις:

Ο ΣΕΣΔΙ συμμετέχει από συστάσεως του στον European Federation of Associations of Health Product Manufacturers.

 

LOGO EHPM LETTERS