Ο ΣΕΣΔΙ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην ΕΕ για την επίτευξη των στόχων του.

Συγκεκριμένα ο ΣΕΣΔΙ συμμετέχει σε:

– διοργάνωση ομιλιών, σεμιναρίων και διαλέξεων ενημερωτικού περιεχομένου ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με ενώσεις καταναλωτών, ή και τις εθνικές αρμόδιες αρχές του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

– εκπόνηση και η δημοσίευση μελετών και εργασιών, και η εν γένει προώθηση εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, ανταποκρινόμενου στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του συλλόγου.

– πραγματοποίηση μελετών (impact analysis) και διαβουλεύσεων για την διερεύνηση του αντίκτυπου μιας νομοθεσίας στο πεδίο της βιομηχανίας στο οποίο δραστηριοποιούνται τα μέλη.

Ο ΣΕΣΔΙ διατηρεί γραφεία σε Αθήνα και στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Σύλλογο Εταιριών που σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής EHPM –European Health Product Manufacturers Association.