Ίδρυση
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1992 με μέλη από το χώρο των εταιριών συμπληρωμάτων διατροφής με την ονομασία ΣΕΠΠΦΔ- Σύλλογος Εταιριών Προϊόντων Φυσικής Διαβίωσης.
Το 2014 τα μέλη προχώρησαν στη δημιουργία νέου φορέα, με την επωνυμία Σύλλογος Επιχειρηματιών Συμπληρωμάτων Διατροφής, με σκοπό να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία στον κλάδο.